BIỆN PHÁP THI CÔNG KHE CO GIÃN

I. KHE CO GIÃN – THI CÔNG THÉP GÓC

 

KHE CO GIÃN – THI CÔNG THÉP GÓC

 

LƯU Ý CỦA NHÀ SẢN XUẤT:

1. ĐẢM BẢO KHE PHẢI VỮNG CHẮC VÀ KHÔNG BỊ VỠ HOẶC BỊ HƯ HẠI

2. DÁN BĂNG KEO DỌC THEO MÉP KHE

3. TRỘN EPOXY 11-IE TRONG THÙNG RIÊNG VỚI TỶ LỆ 1:1, TRỘN ĐẾN KHI ĐỒNG MẦU, EPOXY PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VÒNG 30 PHÚT.

4. THI CÔNG EPOXY DỌC THEO BỀ MẶT ĐỨNG BÊN TRONG MẶT NỀN KHE VỚI TỶ LỆ 60 LFT/ GALLON

5. BÓC BAO GÓI, ĐẢM BẢO KHÔNG KÉO HOẶC VẶN, DÙNG BAY ĐỂ THI CÔNG VẬT LIỆU.

6. DÁN MÉP GỐI BẰNG KEO Ở MỖI ĐIỂM NỐI CUỐI, MỖI ĐIỂM NỐI CUỐI PHẢI ĐƯỢC THI CÔNG BẰNG CÁCH ÉP MẠNH

7. DÙNG SILICON BƠM THÀNH DẢI, VỚI TỶ LỆ 80 LFT/TUÝP DỌC THEO VẬT LIỆU VÀ MẶT NỀN CŨNG NHƯ MÉP NỐI SILICON.

8. LOẠI BỎ DẢI BĂNG VÀ LOẠI BỎ EPOXY HOẶC SILICON DƯ THỪA TRÊN BỀ MẶT CỦA VẬT LIỆU HOẶC TRÊN MẶT NỀN

9. XEM KỸ HƯỚNG DẪN THI CÔNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT TRONG TỪNG CHI TIẾT WILL SEAL 250 - KIM CONCRETE (BÊ TÔNG TRỘN VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG)

 

II. KHE CO GIÃN – THI CÔNG TƯỜNG ĐƠN

 

KHE CO GIÃN – THI CÔNG TƯỜNG ĐƠN

 

LƯU Ý CỦA NHÀ SẢN XUẤT:

1. ĐẢM BẢO KHE PHẢI VỮNG CHẮC VÀ KHÔNG BỊ VỠ HOẶC BỊ HƯ HẠI

2. DÁN BĂNG KEO DỌC THEO MÉP KHE

3. TRỘN EPOXY TRONG THÙNG RIÊNG VỚI TỶ LỆ 1:1, TRỘN ĐẾN KHI ĐỒNG MẦU, EPOXY PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VÒNG 30 PHÚT.

4. THI CÔNG EPOXY DỌC THEO BỀ MẶT ĐỨNG BÊN TRONG MẶT NỀN KHE VỚI TỶ LỆ 60 LFT/ GALLON

5. BÓC BAO GÓI, ĐẢM BẢO KHÔNG KÉO HOẶC VẶN, DÙNG BAY ĐỂ THI CÔNG VẬT LIỆU.

6. DÁN MÉP GỐI BẰNG KEO Ở MỖI ĐIỂM NỐI CUỐI, MỖI ĐIỂM NỐI CUỐI PHẢI ĐƯỢC THI CÔNG BẰNG CÁCH ÉP MẠNH

7. DÙNG SILICON BƠM THÀNH DẢI, VỚI TỶ LỆ 80 LFT/TUÝP DỌC THEO VẬT LIỆU 11-IE VÀ MẶT NỀN CŨNG NHƯ MÉP NỐI SILICON.

8. LOẠI BỎ DẢI BĂNG VÀ LOẠI BỎ EPOXY HOẶC SILICON DƯ THỪA TRÊN BỀ MẶT CỦA VẬT LIỆU 11-IE HOẶC TRÊN MẶT NỀN

9. XEM KỸ HƯỚNG DẪN THI CÔNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT TRONG TỪNG CHI TIẾT WILL SEAL 250 - KIM CONCRETE (BÊ TÔNG TRỘN VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG)

 

Zalo CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TATUCO
Messenger CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TATUCO
zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: