Nhân sự

Nhân sự quản lý điều hành công ty
1. Ban lãnh đạo công ty:

Đại diện doanh nghiệp: KS.Trần Đình Tuân

2. Các phòng ban nghiệp vụ:

  •  Phòng Tài chính - Kế toán:   Tạ Thị Duyên – Nguyễn Thị Thúy Vi
  •  Phòng Hành chính - Tổng hợp:  Tạ Thị Duyên – Trần Thị Nhàn
  •  Phòng kế hoạch – tổng hợp: Mai Thị Hân – Mai Thị Hoài
  •  Phòng kinh doanh: Nguyễn Thị Thu Hương
  •  Phòng Quản lý dự án – Kế hoạch: Phan Duy Hãn – Phạm Minh Tân
  •  Phòng Tổ chức thi công:   Phạm Minh Tân - Phan Duy Học – Phạm Văn Bình – Phan Hữu Minh – Vũ Chí Công – Nguyễn Thành Cường – Quách Lê Tâm

Tổ chức điều hành dự án tại công trường chịu sự quản lý của Giám đốc công ty TATUCO và các Cơ quan chức năng tại trụ sở chính. Trụ sở chính là nơi có thẩm quyền cao nhất và với tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài khoản, con dấu và quyết định khác trong quá trình triển khai dự án.

Tại công trình giám đốc điều hành phụ trách mọi công tác của dự án, tại các bộ phận kỹ thuật chuyên môn có các chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật.

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TT

Họ Tên

Trình độ
chuyên môn

Kinh
nghiệm

Chức vụ

1

Trần Đình Tuân

Kỹ sư Cơ khí

13

Hội đồng quản trị - Giám đốc

2

Nguyễn Thành Lê

Kỹ sư Xây dựng

15

Phó giám đốc

3

Lê Việt Hùng

Kỹ sư Xây dựng

16

Hội đồng quản trị

4

Trần Đình Tùng

Kỹ sư Xây dựng

     10

Hội đồng quản trị

5

Tạ Thị Duyên

Cử nhân kinh tế

4

T. Phòng Kế toán – Tài chính

6

Mai Thị Hân

Kỹ sư Xây dựng

5

P. Kế Hoạch – Tổng hợp

7

Mai Thị Hoài

Kỹ sư Xây dựng

3

P. Kế Hoạch – Tổng hợp

8

Nguyễn Thị Thúy Vi

Cử nhân kinh tế

13

Kế toán Tổng hợp

9

Phan Duy Hãn

Kỹ sư Xây dựng

7

Trưởng Phòng Quản lý dự án

10

Nguyễn Thành Cường

Kỹ sư Xây dựng

6

Phòng tổ chức thi công

11

Phạm Văn Bình

Kỹ sư Xây dựng

4

Phòng tổ chức thi công

12

Nguyễn Thành Cường

Kỹ sư Xây dựng

      4

Phòng tổ chức thi công

13

Phan Duy Học

Kỹ sư Xây dựng

6

Phòng tổ chức thi công

14

Quách Lê Tâm

Kỹ sư Xây dựng

3

Phòng tổ chức thi công

15

Vũ Chí Công

Kỹ sư Xây dựng

12

Phòng tổ chức thi công

16

Phan Hữu Minh

Kỹ sư Xây dựng

3

Phòng tổ chức thi công

Zalo CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TATUCO
Messenger CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TATUCO
zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: