BIỆN PHÁP THI CÔNG NỨT KẾT CẤU

 

 

I. BỀ MẶT NGANG BỀ MẶT KRYSTOL T1 ĐƯỢC ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM KẾT TINH

 

BỀ MẶT NGANG

 

LƯU Ý CỦA NHÀ SẢN XUẤT:

1. CẮT BẰNG CƯA VÀ HOẶC ĐỤC CÁC VẾT NỨT TRÊN 0.5 MM XUỐNG ĐỘ SÂU 40 MM X 25 MM (1.5" X 1") THEO YÊU CẦU

2. TRÉT KÍN BẰNG VỮA SỬA CHỮA KRYSTOL VỚI TỶ LỆ KHOẢNG 2.5 KG/ MÉT TUYẾN TÍNH (1.6 LB / FOOT TUYẾN TÍNH)

3. ỨNG DỤNG KRYSTOL T1 VỚI TỶ LỆ 1.2 KG /M² (2.2 LBS/ YD²)

LƯU Ý:

1. THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC HOÀN THIỆN THEO THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT.

2. KHÔNG VẼ THEO TỶ LỆ BẢN VẼ.

3. BẢN VẼ NÀY CHỈ ĐƯỢC CÁC KIẾN TRÚC, KỸ SƯ, NHÀ THẦU, CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH LẬP KẾ HOẠCH. KHÔNG SỬ DỤNG BẢN VẼ NÀY CHO THI CÔNG.

4. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN Ở ĐÂY LÀ THỰC TẠI ĐANG PHÁT TRIỂN NHƯNG PHẢI ĐƯỢC NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XEM XÉT LẠI VÀ PHÊ DUYỆT CHO ỨNG DỤNG THỰC TẾ.

5. LƯU Ý CỦA NHÀ THẦU: ĐỂ THAM KHẢO THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY, HÃY TRUY CẬP www.CADdetails.com/info VÀ SỐ THAM CHIẾU 5104-030

 

II. BỀ MẶT ĐỨNG BỀ MẶT KRYSTOL T1 ĐƯỢC ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM KẾT TINH

 

BỀ MẶT ĐỨNG

 

LƯU Ý CỦA NHÀ SẢN XUẤT:

1. CẮT BẰNG CƯA VÀ HOẶC ĐỤC CÁC VẾT NỨT TRÊN 0.5 MM XUỐNG ĐỘ SÂU 40 MM X 25 MM (1.5" X 1") THEO YÊU CẦU

2. TRÉT KÍN BẰNG VỮA SỬA CHỮA KRYSTOL VỚI TỶ LỆ KHOẢNG 2.5 KG/ MÉT TUYẾN TÍNH (1.6 LB / FOOT TUYẾN TÍNH)

3. ỨNG DỤNG KRYSTOL T1 VỚI TỶ LỆ 1.2 KG /M² (2.2 LBS/ YD²)

LƯU Ý:

1. THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC HOÀN THIỆN THEO THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT.

2. KHÔNG VẼ THEO TỶ LỆ BẢN VẼ.

3. BẢN VẼ NÀY CHỈ ĐƯỢC CÁC KIẾN TRÚC, KỸ SƯ, NHÀ THẦU, CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH LẬP KẾ HOẠCH. KHÔNG SỬ DỤNG BẢN VẼ NÀY CHO THI CÔNG.

4. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN Ở ĐÂY LÀ THỰC TẠI ĐANG PHÁT TRIỂN NHƯNG PHẢI ĐƯỢC NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XEM XÉT LẠI VÀ PHÊ DUYỆT CHO ỨNG DỤNG THỰC TẾ.

5. LƯU Ý CỦA NHÀ THẦU: ĐỂ THAM KHẢO THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY, HÃY TRUY CẬP www.CADdetails.com/info VÀ SỐ THAM CHIẾU 5104-030

 

III. HỆ THỐNG SỬA CHỮA RÒ RỈ KRYSTOL

 

SỬA CHỮA RÒ RỈ - MẶT THUẬN/MẶT NGHỊCH

 

SỬA CHỮA RÒ RỈ

LƯU Ý CỦA NHÀ SẢN XUẤT:

ĐỤC ĐỂ TẠO MỘT ĐƯỜNG RÃNH DỌC THEO TOÀN BỘ CHIỀU DÀI CỦA VẾT NỨT RÒ RỈ HOẶC MỐI NỐI ĐẠT YÊU CẦU 25 MM X 40 MM YÊU CẦU (1 ”X 1,5”)

1. ỨNG DỤNG KRYSTOL PLUG ĐỂ CHẶN NƯỚC ĐANG CHẢY CHO RÃNH ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ.

2. CHÈN CHẶT PHẦN CÒN LẠI CỦA RÃNH BẰNG VỮA SỬA CHỮA KRYSTOL VỚI TỶ LỆ KHOẢNG 1.6 KG CHO MỖI MÉT TUYẾN TÍNH(1 LB/FOOT TUYẾN TÍNH).

3. CHỐNG THẤM TOÀN BỘ TƯỜNG HOẶC PANEN BẰNG KRYSTOL T1 VỚI TỶ LỆ 1,2 KG / M2.

LƯU Ý:

1. THI CÔNG PHẢI ĐƯỢC HOÀN THIỆN THEO THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT.

2. KHÔNG VẼ THEO TỶ LỆ BẢN VẼ.

3. BẢN VẼ NÀY CHỈ ĐƯỢC CÁC KIẾN TRÚC, KỸ SƯ, NHÀ THẦU, CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH LẬP KẾ HOẠCH. KHÔNG SỬ DỤNG BẢN VẼ NÀY CHO THI CÔNG.

4. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN Ở ĐÂY LÀ THỰC TẠI ĐANG PHÁT TRIỂN NHƯNG PHẢI ĐƯỢC NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XEM XÉT LẠI VÀ PHÊ DUYỆT CHO ỨNG DỤNG THỰC TẾ.

5. LƯU Ý CỦA NHÀ THẦU: ĐỂ THAM KHẢO THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY, HÃY TRUY CẬP www.CADdetails.com/info VÀ SỐ THAM CHIẾU 5104-030

 

 

Zalo CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TATUCO
Messenger CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TATUCO
zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: